Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży i instalacji szkła:

 1. Oferta sprzedaży jest przygotowywana na podstawie zapytania Klienta i traktowana jako wstępna nieobligatoryjna kalkulacja wykonana dla standardowego, uśrednionego wyrobu.
 2. Ostateczna wycena zostanie zrekalkulowana po pomiarze obiektu i wizji lokalnej.
 3. Do rozliczenia finansowego obowiązują kwoty brutto.
 4. VAT 8% obowiązuje wyłącznie przy skorzystaniu z usługi MONTAŻU i rozliczeniu wystawianym na osobę prywatną zgodnie z PKWU.45.42.13-00.00, w przeciwnym wypadku VAT wyniesie 23%
 5. Zamówienie na szkło poniżej jednego metra kwadratowego liczone jest jako pełny metr.
 6. Istnieje możliwość dobrania grafiki ze strony www.fotolia.pl lub www.shutterstock.com. Klient jest zobowiazany
  dokonać zakupu we własnym zakresie albo zlecić to ForChange, za dodatkową opłatą w wysokości od 50,00 PLN/zdjęcie.
 7. Przy opracowaniu zlecenia ( wizualizacjach ) bazujemy na grafice wybranej przez Klienta. Pierwsza wizualizacja (dopasowanie wzoru bez ingerencji w grafikę) oraz ewentualna jej korekta po ocenie przez Klienta są bezpłatne. W przypadku wykonania wizualizacji z ingerencją w wybrane zdjęcie (np. klonowanie, dorabianie, retusz itp) koszt usługi uzależniony jest od złożoności i czasu poświęconego na taką pracę i wynosi on od 30,00 PLN. W przypadku wizualizacji przygotowywanych w oparciu o zdjęcia Klienta - koszt usługi wynosi: 15,00 PLN / szt.
 8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuję po wpłacie zadatku: tj. 40% wartości brutto zlecenia na wskazane konto Wykonawcy.
 9. Termin realizacji do 14 dni. Za dopłatą proponujemy usługę expresową: lustro w 24h / Montaż paneli szklanych w 5 dni.
 10. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą akceptacji projektu (wizualizacji) przez Klienta i jest traktowane jako akceptacja ogólnych warunków sprzedaży i instalacji szkła przez ForChange.
 11. Anulowanie zamówienia po jego przyjęciu do realizacji wiąże się z koniecznością uiszczenia 100% ceny i jest traktowane jak zamówienie zrealizowane.
 12. W przypadku zmian w specyfikacji lub/i wymiarach po dokonanym pomiarze u Klienta, ForChange zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty. W przypadku zmiany wymiarów szkła po przyjęciu zamówienia do realizacji Klient zobowiązuje się dopłacić 100% wartości zamówienia zmienionych elementów.
 13. W przypadku uzgodnienia wizyty monterów i braku możliwości zainstalowania szkła w uzgodnionym terminie (z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym również w przypadku braku zapłaty za towar) Klient zobowiązuje się pokryć koszty dodatkowe w tym również koszty dodatkowego dojazdu w wysokości 300,00 PLN a termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.
 14. W przypadku braku możliwości zainstalowania szkła z przyczyn leżących po stronie ForChange wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie do 14 dni (szkło niehartowane) lub/i 21 dni (szkło hartowane) bez ponoszenia przez Klienta dodatkowych kosztów związanych z instalacją szkła czy transportem. Jeśli niezainstalowane szkło stanowi mniej niż 50% całego zamówienia Klient zobowiązuje się do uiszczenia całkowitej
  zapłaty za towar, co zostanie odnotowane w protokole.
 15. Do całkowitej zapłaty wyrób pozostaje własnością ForChange (zgodnie z art. 589 kc)
 16. Warunki zapłaty za towar: 40% w dniu pomiaru (przelew, karta, gotówka) i 60% przy montażu. W przypadku niedochowania terminów płatności, termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu.

 

Call Now Button